s 평화를 빕니다. 아씨시의 전교 프란치스코 수녀회입니다._비디오방
     
       
 

sfma 2018/09/23 hit:3,798
sjsr_a.jpg (379.5 KB), Download : 16
sjsr_b.jpg (362.0 KB), Download : 16
본원공동체 미리내 성지순례

본원공동체 미리내 성지순례----------------------------------------
아씨시의 프란치스코 전교 수녀회
경기도 화성시 팔탄면 윗사내길 24번길 42-12
http://cafe.naver.com/goassisi
E-mail:goassisi@daum.net
문의: 010-5313-0241
----------------------------------------


-->

한가위
첫서원식 축하식

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by chanbi
s